Erhvervsaftaler

Trivsels Coach

Få jeres egen coach tilknyttet virksomheden, og giv jeres medarbejde en af de goder, der hurtigt og effektivt gavner både dem og dig.

For dig som arbejdsgiver betyder det penge på bundlinjen og stabil arbejdskraft. For din medarbejder betyder det mulighed for at tage mistrivsel og stress inden det sætter sig for alvor. Fælles for jer betyder det personlig udvikling, og at I væger trivsel, ansvar og godt arbejdsmiljø.

Samtalerne kan afvikles hos jer, så medarbejderen fortsat kan være mest mulig effektiv.

Find os på LinkedIn

Stabile medarbejdere

Temadage og kursus, i og omkring naturen, skaber mulighed for udvikling og dermed højere trivsel og faglighed.

Mental Sundhed bruger naturen til at stabilisere og højne den personlige trivsel.

Dermed kan stress og mistrivsel forebygges, og via simple øvelser kan medarbejderne opnå:

 • Mere robusthed til håndtering af arbejdspres
 • Højere effektivitet og personlig indsigt i egne kompetencer
 • Forbedret evne til at opdage og håndtere både indre og ydre stressorer
 • Mere energi og arbejdsglæde
 • Sundere grænsesætning og relations evner

Alt i alt, kan det hjælpe jer med fastholdelse af jeres medarbejdere, øge medarbejdernes evne til at tage ansvar for både sig selv og sine arbejdsfunktioner og nedbringe sygefraværet.

Læs om øvrige foredrag og kurser her, som alle vil kunne tilpasses netop din virksomhed.

Mest for Jobcentre

Siden 2010 har Ivonne Lindahl Pedersen arbejdet for forskellige jobcentre med borgere på kanten af arbejdsmarkedet, særligt dem der har mistet rodfæste og ikke længere selv kan finde tilbage.

Der er dermed bred kendskab til både lovgivning og målgrupper indenfor borgere tilkendt fleksjob og ressource forløb, samt borgere der modtager kontanthjælp og sygedagpenge. Der vægtes i særlig høj grad, at skabe udvikling for både den enkelte deltager, og skriftlige rapporter og tilbagemeldinger, der kan give indblik i mulighederne fremadrettet.

Det sammensatte team arbejder altid tværfagligt, og kan med sigte på lovgivningen fleksibelt og professionelt levere det forventede.

Mental Sundhed leverer følgende ydelser:

 • Coaching
 • Funktionsudvikling
 • Funktionsevnebeskrivelse inkl. aktivitetsundersøgelse (dagligt kaldet AMPS)
 • Personlig mentor med fokus på både personlig udvikling og beskæftigelse
 • Udskrivningsmentor for psykiatrien
 • Udviklingsforløb med overskriften:
 • Angst & Stress
 • Sundhed & Livsstil
 • Livet retur (Naturen som element)
 • Livsmestring (Unge under 30)